کمک برای تشکیل پرونده و حساب کاربری در سامانه میخک در سراسر جهان

اطلاعات و مدارک زیر را آماده کنید و در مقابل خود داشته باشید (نیاز به ارسال هیچکدام ندارید بلکه فقط به اطلاعات داخل آن نیاز خواهید داشت)
۱- کارت ملی ایرانی یا گذرنامه ایرانی که شماره ملی ایرانی شما در آن مشخص باشد
۲- شناسنامه ایرانی
۳- دسترسی به یک آدرس ایمیل دائمی (از آدرس ایمیل شغلی خود استفاده نکنید. در صورت تغییر شغل دسترسی به حساب کاربری خود در سامانه میخک را از دست خواهید داد)
۴- یک آدرس پستی در ایران با کد پستی ۱۰ رقمی
۵- واریز مبلغ ۳۹۵ کرون به 
اطلاعات مهاجرین سوئد به یکی از دو طریق زیر:

در سوئد
این هزینه را در سوئد می توانید با استفاده از سوییش اطلاعات مهاجرین سوئد به شماره زیر پرداخت کنید:

پس از دریافت سوییش شما اطلاعات مهاجرین سوئد با همان شماره تلفنی که از آن سوییش خود را ارسال کرده اید تماس گرفته و یک وقت ملاقات تلفنی با شما رزرو می کنند. در ساعت تعیین شده با شما تماس تلفنی گرفته خواهد شد و همزمان با حضور شما در پشت خط تلفن مراحل تشکیل پرونده شما در سامانه میخک انجام می شود. در زمان این تماس تلفنی می توانید همه پرسش های احتمالی خود در رابطه با تقاضایتان را مطرح کنید. اگر مایلید با شماره تلفن دیگری غیر از شماره ای که هزینه با آن سوییش شده است با شما تماس گرفته شود هنگام پرداخت هزینه با سوییش شماره تلفنی که مایلید تماس از طریق آن صورت گیرد را به صورت کامل (پیش شماره و شماره تلفن) به همراه سوییش خود ارسال کنید.

قبل از اقدام به نکات مهم زیر توجه کنید
- اطلاعات مهاجرین سوئد به مجرد اتمام کار و تشکیل حساب کاربری برای شما در سامانه «میخک» و پایان تماس تلفنی، کلیه اطلاعات فردی مربوط به شما بغیر از اطلاعات پرداخت، که برای امور حسابرسی و مالیاتی نیاز است، را به صورت دائمی حذف و پاک می کند و هیچ اطلاعات فردی از شما در نزد اطلاعات مهاجرین سوئد باقی نمی ماند.

-
پس از اتمام مراحل تشکیل پرونده دارای یک حساب کاربری دائمی و همیشگی در وب سایت «میخک» خواهید بود. پس از آن می توانید وارد حساب کاربری خود شده و برای انواع درخواست های کنسولی خود تقاضا بدهید. اگر در این زمینه نیز نیاز به کمک دارید بخش «کمک برای ثبت تقاضاهای کنسولی» را مطالعه کنید.

- مسئولیت ارائه اطلاعات صحیح در زمان تشکیل پرونده بر عهده شماست. اگر رقم، عدد، نام، واژه، آدرس ایمیل و نظایر آن را اشتباه ارائه کنید مسئولیت ثبت اشتباه این اطلاعات تماما با شماست و خود می بایست جهت تصحیح آن با اداره دولتی مربوطه تماس بگیرید. پس در زمان تماس تلفنی در محلی ساکت و آرام و بدون هر گونه مزاحمتی حاضر شوید تا بتوانید تمرکز حواس کافی برای جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه احتمالی داشته باشید.

- چنانچه در زمان تماس اطلاعات مهاجرین سوئد در وقت تلفنی رزرو شده تلفن تان بسته باشد، تلفن تان اشغال باشد و یا به مکالمه تلفنی پاسخ ندهید اطلاعات مهاجرین سوئد پنج دقیقه پس از زمان رزرو شده تلاش دوباره ای برای برقراری تماس با شما صورت میدهد و در صورت عدم پاسخ، وقت رزرو شده شما خواهد سوخت و می بایست مجددا از ابتدا و
پرداخت هزینه ای جدید اقدام کنید.

- همچنین چنانچه در زمان وقت رزرو شده تمامی اطلاعاتی را که در بالا از شما خواسته شده است آماده نکرده باشید و امکان کمک به شما بواسطه عدم دسترسی به اطلاعات فوق ممکن نباشد، وقت شما خواهد سوخت و می بایست مجددا از ابتدا و پرداخت هزینه ای جدید اقدام کنید.

از خارج سوئد
چنانچه در خارج از سوئد زندگی می کنید می توانید این هزینه را  از طریق « پی پل» و با استفاده از کارت اعتباری خود از آدرس ایمیل   به حساب اطلاعات مهاجرین سوئد پرداخت کنید. برای پرداخت می توانبد از دکمه «پی پل» زیر نیز استفاده کنید:

پس از دریافت پرداحت شما اطلاعات مهاجرین سوئد با شماره تلفنی که  در حین پرداخت خود اعلام کرده اید تماس گرفته و یک وقت ملاقات تلفنی با شما رزرو می کنند. در ساعت تعیین شده با شما تماس تلفنی گرفته خواهد شد و همزمان با حضور شما در پشت خط تلفن مراحل تشکیل پرونده شما در سامانه میخک انجام می شود. در زمان این تماس تلفنی می توانید همه پرسش های احتمالی خود در رابطه با تقاضایتان را مطرح کنید. اگر مایلید با شماره تلفن دیگری غیر از شماره ای که هزینه با آن سوییش شده است با شما تماس گرفته شود هنگام پرداخت هزینه با سوییش شماره تلفنی که مایلید تماس از طریق آن صورت گیرد را به صورت کامل (پیش شماره و شماره تلفن) به همراه سوییش خود ارسال کنید.

قبل از اقدام به نکات مهم زیر توجه کنید
- اطلاعات مهاجرین سوئد به مجرد اتمام کار و تشکیل حساب کاربری برای شما در سامانه «میخک» و پایان تماس تلفنی، کلیه اطلاعات فردی مربوط به شما بغیر از اطلاعات پرداخت، که برای امور حسابرسی و مالیاتی نیاز است، را به صورت دائمی حذف و پاک می کند و هیچ اطلاعات فردی از شما در نزد اطلاعات مهاجرین سوئد باقی نمی ماند.

-
پس از اتمام مراحل تشکیل پرونده دارای یک حساب کاربری دائمی و همیشگی در وب سایت «میخک» خواهید بود. پس از آن می توانید وارد حساب کاربری خود شده و برای انواع درخواست های کنسولی خود تقاضا بدهید. اگر در این زمینه نیز نیاز به کمک دارید بخش «کمک برای ثبت تقاضاهای کنسولی» را مطالعه کنید.

- مسئولیت ارائه اطلاعات صحیح در زمان تشکیل پرونده بر عهده شماست. اگر رقم، عدد، نام، واژه، آدرس ایمیل و نظایر آن را اشتباه ارائه کنید مسئولیت ثبت اشتباه این اطلاعات تماما با شماست و خود می بایست جهت تصحیح آن با اداره دولتی مربوطه تماس بگیرید. پس در زمان تماس تلفنی در محلی ساکت و آرام و بدون هر گونه مزاحمتی حاضر شوید تا بتوانید تمرکز حواس کافی برای جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه احتمالی داشته باشید.

- چنانچه در زمان تماس اطلاعات مهاجرین سوئد در وقت تلفنی رزرو شده تلفن تان بسته باشد، تلفن تان اشغال باشد و یا به مکالمه تلفنی پاسخ ندهید اطلاعات مهاجرین سوئد پنج دقیقه پس از زمان رزرو شده تلاش دوباره ای برای برقراری تماس با شما صورت میدهد و در صورت عدم پاسخ، وقت رزرو شده شما خواهد سوخت و می بایست مجددا از ابتدا و
پرداخت هزینه ای جدید اقدام کنید.

- همچنین چنانچه در زمان وقت رزرو شده تمامی اطلاعاتی را که در بالا از شما خواسته شده است آماده نکرده باشید و امکان کمک به شما بواسطه عدم دسترسی به اطلاعات فوق ممکن نباشد، وقت شما خواهد سوخت و می بایست مجددا از ابتدا و پرداخت هزینه ای جدید اقدام کنید.