پاسخگوی همه پرسش های مهاجرتی، اداری و اجتماعی مهاجرین در سوئد
 
قوانین مهاجرتی, قوانین پناهندگی, قوانین تابعیتی, قوانین تحصیلی, قوانین ویزای شنگن,
قوانین  ادارات مختلف دولتی و همه سوالات عمومی دیگر مراجعین پیرامون سیستم
اداری و اجتماعی سوئد


 فقط با یک تلفن / به زبان فارسی و سوئدیهمه روزه از ساعت ۷ الی ۲۲

بمراتب ارزانتر از همه خدمات مشابه دیگر
هزینه مکالمه جمعا با احتساب مالیات هر دقیقه فقط ۱۹ کرون و ۹۰ اوره

توجه فرمایید که ممکن است در برخی اوقات همه تلفنهای اطلاعات مهاجرین مشغول باشد. در چنین
صورتی امکان برقراری تماس در زمانهای دیگر خصوصا پس از ساعت ۱۷ آسانتر خواهد بود

   

2022 Immigrant Info Sweden